Metsien kestävän hoidon ja käytön vaatimukset

Metsien kestävän hoidon ja käytön vaatimukset

Tästä osiosta löytyvät keskeiset Suomessa PEFC-sertifioiduissa metsissä noudatettavat vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle. Alussa voit tutustua vaatimuksiin kohderyhmittäin jaoteltuna; mitkä vaatimukset koskevat kaikkia, mitkä metsänomistajia, metsäuunnittelijoita, yrittäjiä tai työntekijöitä? Vaatimukset osuuksissa 1,2, ja 3 voit tutustua keskeisimpiin vaatimuksiin suoraan standardista. 

Standardin vaatimukset voidaan panna toimeen ja metsäsertifiointi voidaan toteuttaa metsänomistajakohtaisena sertifiointina, ryhmäsertifiointina tai alueellisena ryhmäsertifiointina. Kaikkien PEFC-metsäsertifiointiin osallistuvien toimijoiden tulee noudattaa näitä vaatimuksia. 

Termillä “olisi tehtävä” kuvataan sisältöjä, jotka eivät ole pakollisia, mutta voivat toimia keinona täyttää vaatimukset. Termillä “voida” kuvataan lupaa tehdä. Termillä “voi tehdä” kuvataan mahdollisuutta tai toimintakykyä. Muut kirjaukset tässä asiakirjassa, ellei toisin mainita, tarkoittavat vaatimuksia, joiden mukaisesti on toimittava.

(Vaatimukset 1.1, 1.2, 1.3 ja 1.4.)