Tervetuloa oppimaan metsäsertifioinnista!


Tämä sivusto on sinulle, joka haluat kehittää omaa PEFC-metsäsertifiointiosaamistasi. Verkko-oppimisympäristön sisältö on suunnattu ammattikoulu-, ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille, mutta se sopii hyvin kaikille, jotka haluavat perehtyä sertifiointiin - metsäammattilaisista metsänomistajiin.  

Opettaja: voit käyttää sivustoa omana materiaalipankkinasi, kopioida valmiita oppimateriaaleja omaan opetukseesi tai linkittää sivuston tai sen sivuja opiskelijoillesi käyttöön.   

Opiskelija: voit hyödyntää sisältöä itsenäiseen opiskeluun. 

Näin etenet sivustolla

Perehdytys PEFC-sertifiointiin  

Tässä osiossa kerrotaan PEFC-järjestelmästä, sekä saat käsityksen metsäsertifioinnin tarkoituksesta ja kuinka sitä toteutetaan Suomessa. Tutustut tässä kohtaa myös puun alkuperän seurantaan sekä PEFC-tavaramerkkien käyttöön. Aloita oppiminen täältä!  

Opi metsäsertifioinnin vaatimuksista

Siirry perehdytyksen jälkeen oppimaan metsäsertifioinnin vaatimuksista. Tässä osiossa syvennytään sertifioinnin organisointiin ja toteutukseen Suomessa sekä työlajikohtaisesti metsän- ja luonnonhoidon vaatimuksiin, jotka metsäalalla työskentelevän on hyvä tietää suunnitellessaan tai toteuttaessaan metsänhoitotöitä. Syvennä osaamistasi tässä osiossa. 

Keskeiset PEFC-vaatimukset

Osiosta löydät keskeisimmät PEFC-vaatimukset standardin kirjauksien mukaisesti. Osio alkaa sillä, että voit tarkistaa vaatimukset jaoteltuna kohderyhmittäin; mitkä vaatimukset koskevat kaikkia, metsänomistajia, metsäsuunnittelijoita, metsäyrittäjiä ja metsässä työskenteleviä. Lisäksi pääset selaamaan keskeisimpiä vaatimuksia suoraan standardimuodossa; löydät jokaisen vaatimuksen omalta sivultaan. Vaatimussivulta löydät alhaalta linkit niihin teoriaosuuden osa-alueihin, joihin vaatimus liittyy.  Tarkista täältä PEFC-vaatimuksen sisältö. 

Oppimisesi tueksi

Tästä  osuudesta löydät sivuston opetusvideot, käsitelistan sekä testit, joiden avulla pääset testaamaan tietojasi. Harjoittele niin monesti kuin haluat.  

Oppimisesi tueksi

Sisällysluettelo: Jokaisen sivun oikeassa laidassa on sisällysluettelo, jonka avulla voit siirtyä osiossa sivulta toiselle.  

Lähdelinkit: Osaamistasi pääset syventämään sivuilta löytyvien lähdelinkkien avulla. Löydät osa-alueen lähteet aina sivun lopusta.    

Käsitteet: sisällöissä esiintyvien keskeisten käsitteiden selitykset löydät jokaisen sivun alareunasta. Kaikki käsitteet löytyvät myös kootusti yhdeltä sivulta. Voit ottaa käsitteet -sivun valmiiksi auki toiselle välilehdelle selaimessasi, jotta pystyt nopeasti tarkistamaan uusien käsitteiden kuvauksen. 

Videot: videoiden avulla voit syventää oppimaasi.

Hakutoiminto: pystyt etsimään hakusanojen avulla sivustolta niitä aiheita, joista haluat oppia. Hakutyökalu löytyy sivun oikeasta reunasta ylhäältä. Klikkaa suurennuslasia ja etsi sinua kiinnostavat asiat sivustolta.

Kuuntele-palkki: Jokaisen sivun yläreunasta löydät Kuuntele - palkin, jonka Play-näppäimestä painamalla pääset kuuntelemaan sivun tekstin ääneen luettuna. Kuuntele siis sisältöä vaikka metsässä ollessasi tai opiskele sisältö muuten audioiden avulla. Halutessasi voit myös maalata hiirellä osan sivun teksteistä, painaa hiiren kakkosnäppäintä ja kuunnella vain haluamasi osat. 

Vihreät laatikot: sivuilta löytyvät vihreät laatikot sisältävät lisätietoa aiheesta.

Siniset laatikot: Metsän- ja luonnonhoidon toteutus -osiossa käsitellään PEFC-vaatimuksia työlajeittain. Jokaisen työlajikohtaisen sivun alkuun on sijoitettu sininen laatikko, joka toimii oppimisesi tukena muistilistana kyseistä työlajia koskevista vaatimuksista. Kukin vaatimus on kuvattu tarkemmin laatikon alapuolella olevassa tekstiosuudessa.
Katso esimerkiksi sivu maanmuokkauksesta.

Otsikot: jokaisen vaatimuksen otsikkoa klikkaamalla pääset halutessasi perehtymään koko vaatimuksen sisältöön, siten kuin se on muotoiltu PEFC-standardissa.

Aloita tutustumalla PEFC-järjestelmään

Aloita oppiminen perehtymällä PEFC-sertifiointiin. 

Mikä on PEFC? -osiossa opit PEFC:stä järjestelmänä ja sen toiminnasta Suomessa ja kansainvälisesti, sekä saat käsityksen metsäsertifioinnin tarkoituksesta. Osiossa tutustutaan myös puun alkuperän seurantaan puun jalostusketjuissa sekä PEFC-tavaramerkkien käyttöön puuperäisissä tuotteissa. 

Mitä sertifiointi, ja erityisesti metsäsertifiointi on? Miten sertifiointiin osallistutaan?

Tutustuttuasi PEFC-järjestelmään on luonnollista siirtyä tutustumaan tarkemmin sertifiointiin. Tässä osiossa opit, kuinka metsäsertifiointia toteutetaan Suomessa. Osiossa perehdytään syvemmin metsäsertifiointiin, sen toteutustapaan Suomessa, metsänomistajien ja metsäalan yrityksien ja yrittäjien sertifiointiin osallistumiseen, metsäsertifiointivaatimuksia koskevan standardin laadintaan sekä vaatimuksien valvontaan. Lisäksi tässä osuudessa tutustutaan Suomessa yleisimpään sertifiointiin osallistumisen muotoon, alueelliseen ryhmäsertifiointiin ja siihen, kuinka sertifiointivaatimuksien toteutumista arvioidaan ja valvotaan. 

Tuntuuko, että kaikkien sertifioinnin kentällä toimivien tahojen vastuualueet menevät sekaisin? Yhteenveto: roolit sertifioinnissa -osuudessa löydät bullet point -listat PEFC Suomen, sertikaatin haltija KMY:n ja sertifiointiyritysten eri vastuualueista sertifioinnin ylläpitämisessä ja toteutuksessa. 

Miten sertifiointia toteutetaan Suomessa? Ketkä kaikki vastaavat sertifioinnista?

Metsien hoitoa ja käyttöä koskevien vaatimusten opiskelu alkaa tutustumisella sertifioinnin organisointiin. Osiossa opiskellaan, miten sertifiointi on organisoitu ja miten sitä toteutetaan Suomessa, mitkä vaatimukset koskevat sertifikaatin haltijoita ja mitkä muut vaatimukset metsän- ja luonnonhoidon vaatimuksien lisäksi koskevat sertifiointiin osallistuvia. 

Mitkä vaatimukset koskevat taimikonhoitoa? Entä maanmuokkausta?

Metsän- ja luonnonhoidon toteutus -osuudessa syvennytään PEFC-vaatimuksiin.

Osiossa käsitellään metsän- ja luonnonhoidon toteutukseen liittyviä vaatimuksia työlajikohtaisesti. Osio alkaa työnantajan ja työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin tutustumisella. Opit alkuun myös kaikissa työlajeissa huomioitavat luonnonhoidon vaatimukset, sekä vaatimukset, jotka koskevat metsien hoidon suunnittelua. Nämä vaatimukset tulee muistaa aina jokaista metsänhoitotoimenpidettä suunnitellessa ja toteuttaessa.

Siirry sitten omien mielenkiinnonkohteidesi mukaisesti tutustumaan eri työlajeja koskeviin vaatimuksiin kasvatus- ja uudishakkuista kunnostusojitukseen ja metsänuudistamisesta metsätiehankkeisiin. Kaikkein eniten opit, jos tutustut ihan jokaiseen työlajiin ja niitä koskeviin vaatimuksiin.

Aloita opiskelu ja kehitä PEFC-osaamistasi!

Kysyttävää, kommentoitavaa, ehdotuksia?

Tarvitsetko apua sivuston käyttöön? Olisiko sinulla kehitysehdotuksia? Ota meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä!


PEFC Suomen kotisivuille pääset tästä.

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi. 

Oppilaitosyhteistyö metsäsertifiointiosaamisen kehittämiseksi -hanke on toteutettu yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopiston, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan, TTS Työtehoseuran, Yrkesakademin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Karelia-ammattikorkeakoulun, Lapin Ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Metsäkoulutus ry:n kanssa.