Puun alkuperän seuranta

Puun alkuperän seuranta

Alkuperänseurannalla todennetaan tuotteisiin käytettyjen puuraaka-aine-erien kulkeutuminen tuotteeseen asti. Chain of Custody (CoC) eli puun alkuperän seurantajärjestelmä on puuta jalostaville yrityksille luotettava tapa osoittaa puumateriaalin kulku metsästä tuotteeseen. Metsäsertifioinnin vaatimukset kattavat puun kasvatuksen ja korjuun vaiheet aina tienvarsivarastointiin saakka. Kun puupino nostetaan metsän laidasta kuljetusvälineen kyytiin, metsäsertifioinnin vaatimuksista siirrytään puun alkuperäsertifioinnin (CoC) vaatimusten piiriin. 

Puun kulku metsästä tuotteeksi voidaan jäljittää koko hankinta- ja valmistusketjun läpi. Chain of Custody järjestelmä on puuraaka-ainetta missä tahansa muodossa sisältävän tuotteen valmistushistorian kattava ketju, jonka lenkkeinä ovat tuotetta jalostavat ja markkinoivat yritykset ja niiden tuotantolaitokset. Jokainen yritys vastaa omalta osaltaan metsäperäisen materiaalin alkuperätiedon ylläpitämisestä. Jos ketjusta puuttuu yksikin lenkki, niin sertifioidun raaka-aineen alkuperätieto katoaa. Yritys voi käyttää PEFC-tavaramerkkejä tuotteissaan ja markkinoinnissaan, kun yrityksen toiminta on sertifioitu ja tuotanto on alkuperän seurannan piirissä.

Puun alkuperän seuranta on menetelmä, joka tarjoaa tarkkaa ja todennettavissa olevaa tietoa siitä, että metsä- ja puupohjaiset tuotteet ovat peräisin PEFC-sertifioiduista - kestävästi hoidetuista metsistä, kierrätettyä materiaalia- ja/tai kontrolloiduista lähteistä.

Riippumaton osapuoli, sertifiointiyritys, toteuttaa auditoinnin vuosittain jokaisen CoC-sertifikaatin piirissä. Auditoinnilla huolehditaan, että puutavaran kulkua on seurattu yrityksessä tarkasti ja alkuperätietoa ylläpidetään sertifiointiketjun jokaisessa yrityksessä. Mikäli toiminta on PEFC-sertifioinnin asettamien puun alkuperäjärjestelmän vaatimuksien mukaisia, sertifiointiyritys myöntää yritykselle PEFC:n CoC-sertifikaatin.

Vaatimukset alkuperän seurannalle ovat määritelty Alkuperän seurannan standardissa PEFC ST 2002:2020.

Käsitteet

Chain of Custody (CoC): Puun alkuperäseurantajärjestelmä, jolla voidaan todentaa tuotteeseen käytetyn puun alkuperä.

Sertifiointiyritys: Riippumaton taho, joka tarkastaa standardin vaatimusten noudattamisen. Sertifiointiyritys auditoi sertifioidut toimijat.