Vaatimukset osa 1

Vaatimukset osa 1

Vaatimuksiin osa 1 kuuluu suunnittelun sekä tukitoimintoihin liittyviä vaatimuksia. 

 4.9 Metsänomistajakohtaisen, ryhmäsertifikaatin ja alueellisen ryhmäsertifikaatin hakija

sekä ryhmäsertifiointiin osallistuvat organisaatiot sitoutuvat hankkimaan sertifioiduissa

metsissä käytettävät palvelut PEFC-ilmoitetuilta yrityksiltä.

6.1 Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus ja selvitetään ympäristönäkökohdat

6.2 Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen luonto- ja metsävaratiedon hyödyntämiseen

6.3 Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan

6.4 Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä

6.5 Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytykset turvataan saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti 

6.6 Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä 

6.7 Työnantajavelvoitteita noudatetaan

7.2 Työntekijöiden osaaminen varmistetaan

7.3 Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan

7.4 Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti