Vaatimukset osa 2

Vaatimukset osa 2

Vaatimukset osa 2 kuuluu metsän- ja luonnonhoidon vaatimuksia. 

 8.1 Metsien puusto säilytetään hiilinieluna

8.2 Energiapuuta korjataan kestävästi

8.3 Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi

8.4 Monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet ja ekosysteemipalvelut turvataan metsän raivauksessa ja metsittämisessä

8.5 Puuston terveydestä huolehditaan

8.6 Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon

8.7 Metsän uudistamiseen käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja

8.8 Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä

8.9 Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti

8.10 Suojelualueiden suojeluarvot turvataan

8.11 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään