Sertifioinnin organisointi ja toteutus

Sertifioinnin organisointi ja toteutus

Metsien hoidon ja käytön vaatimukset PEFF FI 1002 -standardi käsittää metsän- ja luonnonhoitoa koskevien vaatimuksien lisäksi vaatimuksia, joita tarkastellaan alueellisessa ryhmäsertifioinnissa KMY:n tiedonkeruun avulla.  

Nämä vaatimukset koskevat muun muassa osaamisen ja laadun kehittämistä sekä koulutuksen ja neuvonnan edistämistä ja sertifiointiin osallistuvien organisaatioiden tulee huolehtia vaatimuksien toteuttamisesta. Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa yleensä sertifiointiin osallistuvalla organisaatiolla on oma sertifioinnista vastaava henkilö, esimerkiksi metsäsuunnittelija tai aluepäällikkö, joka huolehtii toteutuksesta ja oman organisaation tiedonkeruusta KMY:lle.  

Lisäksi osaa vaatimuksia, kuten metsien hiilensidontaa ja kulotuksien määrää, tarkastellaan aluetasolla. Aluetasolla toteutettava tarkastelu tarkoittaa, että tietoa kerätään KMY:n tiedonkeruussa ryhmäsertifiointiin sitoutuneiden organisaatioiden lisäksi eri aineistoista. Vaatimuksienmukaisuuden tarkastelu tiedonkeruun avulla on kustannustehokas keino alueellisen ryhmäsertifioinnin toteutuksessa. 

Tässä osiossa vastataan seuraaviin kysymyksiin:  

  • Miten sertifiointi organisoidaan Suomessa? 
  • Mitä ovat vaatimukset sertifikaatin haltijoille? 
  • Mistä sertifiointiin osallistuvat vastaavat sertifioinnin organisoinnissa?
  • Mitkä muut vaatimukset metsän- ja luonnonhoidon vaatimuksien lisäksi koskevat sertifiointiin osallistuvia?
  • Mitkä PEFC-vaatimukset koskevat Pohjois-Suomen metsätaloutta?
  • Miten koulutusta ja neuvontaa tulee edistää PEFC-vaatimusten mukaan? 
  • Miten metsänhoitotoimenpiteiden laatu ja ammattilaisten osaaminen varmennetaan sertifioinnin avulla?