PEFC-tavaramerkit

PEFC-tavaramerkit

PEFC-tuotemerkeillä tuotteessa tai sen pakkauksessa osoitetaan, että kaiken tuotteeseen käytetyn puun alkuperä tunnetaan ja se on kestävästi hoidetuista metsistä, kontrolloiduista lähteistä tai kierrätysmateriaalia.  PEFC-tavaramerkkien avulla voidaan varmistaa, että tuotteeseen on siis käytetty sertifioitua puuta. 

PEFC-tavaramerkkien käyttöön kuuluu on-product- ja off-product-käyttö. Ainoastaan puun alkuperän seurannan piiriin kuuluvat Chain-of-Custody-sertifikaatin haltijat voivat viestiä sertifioinnista käyttämällä PEFC-tavaramerkkejä tuotteissa (on-product). Tosin metsäsertifiointia edistävät organisaatiot voivat viestiä PEFC:stä esimerkiksi omilla kotisivuillaan käyttämällä PEFC-tavaramerkkejä. Tällöin kyseessä on siis tavaramerkkien off-product-käyttö.  

PEFC-tavaramerkkien käyttöoikeusnumero on aina organisaatiolle yksilöity ja muotoa PEFC/XX-XX-XX. Esimerkiksi PEFC Suomen – Suomen Metsäsertifiointi yhdistyksen oma PEFC-tavaramerkkien käyttöoikeusnumero on PEFC/02-1-01 ja vain yhdistys voi käyttää sitä omassa viestinnässään.  

PEFC-tavaramerkkien käyttöoikeutta voi hakea PEFC Suomelta ja kaikilla puun alkuperäsertifioinnin piirissä toimiville yrityksillä on oma PEFC-tavaramerkkien käyttöoikeus myönnetty. PEFC-tavaramerkkien käyttö on kuitenkin aina vapaaehtoista.  

PEFC-tavaramerkkejä myönnettäessä yksilöidään, mihin seuraavista käyttäjäryhmistä tavaramerkkien käyttöoikeuden hakija kuuluu:  

Käyttäjäryhmät

Metsäsertifikaatin haltijat ja ryhmäsertifiointiin osallistuvat metsänomistajat (ryhmä B)

PEFC‐tavaramerkkien käyttöoikeus koskee käyttöä tuotteissa (on‐product ‐käyttö) ja muualla kuin tuotteissa (off‐product‐käyttö). CoC-sertifioiduilla yrityksillä on oikeus käyttää PEFC-tuotemerkkejä tuotteissa. Käyttöoikeuden hankkineet metsäsertifikaattien haltijat, sertifioinnin piirissä olevat metsänomistajat ja yrittäjät sekä muut PEFC-sertifiointia edistävät tahot voivat käyttää tavaramerkkejä muualla kuin tuotteissa.

Puun alkuperän seurannan sertifikaatin haltijat (ryhmä C)  

PEFC‐merkin käyttöoikeus koskee käyttöä alkuperän seurannan piirissä olevissa tuotteissa (on‐product -käyttö) ja muualla kuin tuotteissa (off‐product-käyttö). 

Muut organisaatiot (ryhmä D)  

Myös muille PEFC:stä kertoville organisaatioille voidaan myöntää PEFC-merkin käyttöoikeus. Merkin käyttöoikeus koskee tällöin käyttöä muualla kuin tuotteissa (off‐product -käyttö), eikä käyttö näin ollen saa viitata PEFC-tuotteisiin tai -tuoteryhmiin.  

PEFC-tavaramerkkien käyttö  

On-product-käyttö tarkoittaa PEFC-tavaramerkkien käyttöä kaikissa sellaisissa yhteyksissä, joissa viitataan tiettyyn tuotteeseen tai tuote-erään. Tuotteiden, tuotepakettien, ja -kääreiden lisäksi on-product käyttöä on PEFC-tavaramerkkien käyttö mm. laskuissa, pakkauslistoissa ja tuotekohtaisissa mainoksissa ja esitteissä.  


Esimerkkejä On-product-käytöstä.

Off-product-käyttö tarkoittaa PEFC‐tavaramerkkien käyttöä organisaation viestinnässä, silloin kun merkki ei viittaa PEFC-tuotteeseen tai tuote-erään, eikä PEFC-sertifioituun materiaaliin. Myös off-product käyttö edellyttää voimassa olevaa PEFC-tavaramerkkien käyttöoikeutta. PEFC-merkin off-product-käyttöoikeus voidaan hakemuksesta myöntää organisaatioille, jotka haluavat edistää ja tukea kestävää metsänhoitoa. PEFC-merkin off-product-käyttökohteita voivat olla esimerkiksi: yrityksen vuosi- ja ympäristöraportti, infomateriaalit (esim. myymälässä), jotka eivät viittaa PEFC-tuotteisiin tai -tuote-eriin sekä yrityksen internet-sivut. 

PEFC-tavaramerkkien käyttöä ohjaa standardi

PEFC-tavaramerkkien käyttöoikeuden haltijoita ohjaa PEFC-tavaramerkkisäännöt – vaatimukset (PEFC ST 2001:2020)- standardi. Standardi ohjeistaa PEFC-tavaramerkkien käyttöä eri yhteyksissä sekä antaa säännöt PEFC-tavaramerkkien visuaaliselle ilmeelle.  

Jokainen PEFC-tavaramerkkien käyttöoikeuden haltijaorganisaatio saa käyttöönsä tunnukset PEFC Label Generator -ohjelmaan, josta voi ladata omalla yksilöidyllä käyttöoikeustunnuksella (PEFC/XX-XX-XX) logoja organisaation käyttöön.