Sertifiointi metsäalan yrityksille ja yrittäjille

Sertifiointi metsäalan yrityksille ja yrittäjille

PEFC-sertifioituihin metsiin palveluita tarjoavien yritysten ja yrittäjien tulee ilmoittautua sertifiointiin.  Ryhmäsertifiointiin ilmoittautunut yritys tai yrittäjä voi tarjota palveluitaan PEFC-sertifioiduissa metsissä missä päin maata tahansa. PEFC-sertifiointiin ilmoittautuminen velvoittaa toimimaan vaatimusten mukaisesti. 

Metsäalan yrityksen tulee ilmoittautua alueelliseen ryhmäsertifiointiin toteuttaakseen metsänhoidon toimenpiteitä sertifioiduissa metsissä.

Alueelliseen ryhmäsertifiointiin yritykset ja yrittäjät voivat ilmoittautua kahdella tavalla:

1. Yritykset ja yrittäjät ilmoittautuvat metsätalouden piiriin kuuluvien työalojen yrittäjäjärjestöjen jäsenyyden kautta, tai  

2. Ilmoittautumalla suoraan alueellisia ryhmäsertifikaatteja hallinoivalle Kestävän Metsätalouden Yhdistykselle. 

Hyväksyttyjä ilmoittautumistietojen toimittajia ovat: 

Kuuluuko jokin tietty yritys tai yrittäjä alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin? Sen voi tarkistaa PEFC-yrittäjärekisteristä.

Mitä PEFC-vaatimuksia erityisesti työntekijän tulee noudattaa? Tarkista listasta!

 

Käsitteet

PEFC-sertifiointi: PEFC-sertifiointi on osallistujille vapaaehtoinen järjestelmä, jolla edistetään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta. Sertifioinnin perusajatuksena on toiminnan jatkuva parantaminen.