Opi metsäsertifioinnin vaatimuksista

Opi metsäsertifioinnin vaatimuksista

Tässä osuudessa pääset tutustumaan PEFC FI 1002 -vaatimuksiin. Tutustu kuitenkin aivan ensimmäiseksi sertifioinnin organisointiin ja toteutukseen. Tämän jälkeen pääset tutustumaan esimerkiksi alueellisesti mitattaviin PEFC-vaatimuksiin, metsätalouden erityispiirteisiin Pohjois-Suomessa, koulutuksen ja neuvonnan edistämisen vaatimuksiin sekä laadun ja osaamisen varmentamisen vaatimuksiin. 

Tämän jälkeen pääset tutustumaan metsän- ja luonnonhoidon toteutukseen. Tämä osa-alue on erittäin tärkeä kaikille metsissä toimenpiteitä tekeville henkilöille. Jokaisen työntekijän on tärkeää tutustua työntekijää sekä työnantajaa koskeviin vaatimuksiin, sekä kaikissa metsänhoitotoimenpiteissä noudatettaviin vaatimuksiin. Sen jälkeen voit siirtyä tutustumaan työlajikohtaisesti noudatettaviin vaatimuksiin. Eniten opit jos tutustut ihan kaikkiin työlajeihin. Löydät tästä osuudesta myös käsitteet, joiden avulla voit opiskella metsäsertifioinnin teemoja. Ota käsitteet auki viereiselle välilehdelle ja tarkasta hankalammat käsitteet näppärästi opiskellessasi. 

Videot -välilehdeltä löydät PEFC-sertifioinnin aihealueista opetusvideoita. Löydät tästä osa-alueesta myös testaa tietosi -osuuden, jossa voit testata sertifiointiosaamisesi erilaisten testien avulla. Harjoittele niin monesti kuin haluat!