8.1 Metsien puusto säilytetään hiilinieluna

8.1 Metsien puusto säilytetään hiilinieluna

8.1.1 (ary) Poistuma (36) ei ylitä kasvua auditointia edeltävällä viisivuotisjaksolla. (37) Viisivuotisjakson poistuma voi ylittää kasvun luonnontuhon vuoksi tai luonnontuhon estämiseksi. Kriteeriä sovelletaan, kun sertifioitu pinta-ala on vähintään 700 000 ha.

(ry + mo) Metsävarojen määrä ja laatu turvataan huolehtimalla metsän uudistamisesta uudistushakkuissa.

Indikaattorit

(ary) Viisivuotisjakson poistumaa verrataan valtakunnan metsien inventoinnin (38) Perusteella alueelle laskettuun kasvuun. 

(ry + mo) Oikeuden tekemät ratkaisut ja viranomaisten päätökset (6), joissa metsän omistajan/haltijan on todettu laiminlyöneen uudistamisvelvoitteen.

Määritelmät

(36) Poistuma sisältää hakkuukertymän, metsään tähteinä jäävän runkopuun (metsähukkapuu) ja metsään käyttämättä jäävän luontaisesti kuolleen puun (luonnonpoistuma). Poistuman lähteenä käytetään Luonnonvarakeskuksen tilastoja.

(37) Vastaavana aikana puustoon (runkopuuhun) sitoutuu enemmän hiiltä kuin sitä poistuu runkopuun korjuussa. Metsien puusto säilyy hiilinieluna tiettynä ajanjaksona silloin kun puuston kasvu on suurempi kuin poistuma.

(38) Luonnonvarakeskuksen valtakunnan metsien inventointi.

Vaatimus koskee erityisesti seuraavaa toimintaa:

Aluetason vaatimukset