8.6 Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon

8.6 Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon

8.6.1 (ary + ry) Sertifiointialueen vuotuisesta taimikonhoitotarpeesta (51) on tehty vuosittain vähintään 60 %.  (mo) Metsänomistajan metsissä on tehty vähintään 60 % 5-vuotiskauden taimikonhoitotarpeesta. (52)

Indikaattorit

(ary) Luonnonvarakeskuksen tilastoimia taimikonhoidon (53) työmääriä verrataan esimerkiksi valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) vastaavan alueen arvioituun taimikonhoitotarpeeseen. (51)

(ry + mo) Taimikonhoidon53) työmääriä seurataan vuosittain ja toteutumaa verrataan metsävaratiedon perusteella tehtyihin toimenpide-ehdotuksiin. (52)

(mo) Toteumaa arvioidaan viiden vuoden liukuvana keskiarvona.

Määritelmät

(51) Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa taimikonhoitotarve on sertifiointijakson alkamisajankohtana voimassa oleva, esimerkiksi VMI:ssa alueelle arvioitu taimikonhoitopinta-alaehdotus (seuraavan viisivuotiskauden aikana hoitoa tarvitsevat taimikot).

(52) Taimikonhoitotarpeeseen lasketaan metsikkökuviot, joihin on metsävaratiedoissa merkitty taimikonhoitoehdotus (lähimmän viisivuotiskauden aikana toteutettavat).

(53) Taimikonhoitoon kuuluvat seuraavat työlajit: taimikon varhaisperkaus ja taimikonharvennus.

Vaatimus koskee erityisesti seuraavaa toimintaa:

Taimikonhoito