8.7 Metsän uudistamiseen käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja

8.7 Metsän uudistamiseen käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja

8.7.1 Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja (54) erityistapauksia (55) lukuun ottamatta.

Indikaattorit

Vuosittain on laadittu yhteenveto muiden kuin Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvien puulajien uudistamispinta-alasta.

Määritelmät

(54) Siperianlehtikuusi rinnastetaan Suomen luontaiseen lajistoon kuuluviin puulajeihin.

(55) Erityistapauksia ovat muun muassa puisto- ja taajamametsiköiden perustaminen, joulukuusten kasvatus ja havujen tuotanto, maiseman hoidon tai kulttuuriympäristön säilymisen vuoksi istutetut metsiköt ja puut sekä hybridihaavan viljely.

Vaatimus koskee erityisesti seuraavia työlajeja ja toimintaa:

Metsänuudistaminen