8.15 Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä

8.15 Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä

8.15.1 Metsänviljelyssä ei käytetä muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa eikä muutakaan metsänviljelyaineistoa, jonka käyttöä viranomainen (77) ei ole hyväksynyt.

Indikaattorit

Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei ole metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (241/2002) valvonnasta vastaavien viranomaisten tietojen mukaan käytetty metsänviljelyssä.

Määritelmät

(77) Metsänviljelyaineiston kaupan valvonnasta ja metsänviljelyaineiston hyväksymisestä vastaava viranomainen Suomessa on Ruokavirasto.

Vaatimus koskee erityisesti seuraavaa työlajia tai toimintaa:

Metsänuudistaminen