Yhteenveto: roolit sertifioinnissa

Yhteenveto: roolit sertifioinnissa

PEFC Suomi ylläpitää PEFC-järjestelmää

 • PEFC Suomi edistää PEFC-sertifiointia ja toimii kansainvälisesti yhteistyössä eri maissa toimivien PEFC-sisarorganisaatioiden sekä PEFC-pääorganisaation kanssa.
 • PEFC Suomi vastaa sidosryhmäyhteistyössä tehtävästä metsänhoidon PEFC-vaatimusten avoimesta, läpinäkyvästä ja osallistuvasta määrittelytyöstä Suomessa organisoiden standardityön. Katso kohta Metsäsertifioinnin vaatimusten laadinta.
 • PEFC Suomi myöntää PEFC-merkin käyttöoikeudet sekä valvoo merkin käyttöä. Lisäksi PEFC Suomi ylläpitää tietoja PEFC-sertifikaateista. Löydä sertifioidut yritykset täältä.
 • Toimii PEFC:n tunnettuuden lisäämiseksi.


Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY) on alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltija

 • Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY) on alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltija Suomessa. KMY:n tarkoitus on edistää kestävää metsänhoitoa ja metsätaloutta Suomessa sekä kehittää metsäsertifioinnin käyttöä. 
 • Yrittäjät, metsäorganisaatiot ja metsänomistajat osallistuvat alueelliseen PEFC-sertifiointiin KMY:n käytäntöjen kautta.
 • KMY edustaa alueellisia PEFC-sertifiointiryhmiä sertifikaatin hakuprosessissa ja huolehtii sertifikaatin hakemiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä ryhmään kuuluvien metsänomistajien, yrittäjien ja muiden metsäalan organisaatioiden puolesta. 
 • KMY ylläpitää rekisteriä alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistuneista ja antaa tietoa ja opastaa PEFC-sertifiointiin liittyvissä kysymyksissä. KMY ylläpitää tietoja sertifikaatin piirissä olevien metsien pinta-alasta.
 • KMY kerää tietoa PEFC-standardien noudattamisesta sertifiointialueen metsätaloudessa toteuttamalla vuosittaisen sisäisen auditoinnin ohjelman (vuodesta 2023 lähtien) sekä ulkoisiin auditointeihin sisältyvän sisäisen tiedonkeruun.


Sertifiointityritys valvoo sertifioinnin vaatimusten toteutumista

 • Riippumaton ja ammattitaitoinen taho, joka tekee PEFC-vaatimusten noudattamisen tarkistukset eli auditoinnit. Riippumattomuudella tarkoitetaan, että valvova taho ei ole sidoksissa tuotteen tuotantoketjun osapuoliin eikä itse sertifioinnin järjestelmään tai sen tukijoihin. 
 • Viranomaisten hyväksymä yritys.
 • Alueellisen ryhmäsertifioinnin riippumattomista PEFC-auditoinneista vastaa tällä hetkellä sertifiointiyritykset Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy sekä DNV Business Assurance Finland Oy Ab.


Metsänomistajakohtaiset metsäsertifikaatit

 • Suomessa metsänomistajakohtaiset metsäsertifikaatit on myönnetty
  • UPM-Kymmene Oyj:lle yrityksen omiin metsiin
  • Metsähallitus Metsätalous Oy:lle valtion omistamiin metsiin