Central PEFC-kraven

Central PEFC-kraven

I det här avsnittet hittar du de viktigaste kraven för skötsel och användning av skogar i PEFC-certifierade skogar i Finland. I början kan du sätta dig in i kraven uppdelade på målgrupp; vilka krav gäller för alla, vilka för skogsägare, skogsplanerare, företagare eller anställda? Krav i avsnitt 1, 2 och 3 kan du bekanta dig med de viktigaste kraven direkt från standarden.