Krav del 1

Krav del 1

6.1 Anmälan om användning av skog visar att avverkningen är lagenlig och att miljöaspekterna är klarlagda

6.2 Skötseln och användningen av skog grundar sig på användningen av aktuell naturinformation och information om skogstillgångarna

6.3 Lagstadgade krav följs

6.4 Vid upphandling av skogsarbetstjänster följs god praxis

6.5 Förutsättningarna för att utöva samekulturen och samernas traditionella näringar tryggas i samernas hembygdsområde i enlighet med en hållbar utveckling för samerna

6.6 Förutsättningarna för säkert och högklassigt arbete tryggas

6.7 Arbetsgivarskyldigheterna fullgörs

7.2 Arbetstagarna ska ha god kompetens

7.3 Kvaliteten på skogsvårdsarbeten säkerställs

7.4 Skogsägarnas kunnande främjas på ett mångsidigt sätt