System

System

I det här avsnittet kommer vi att bekanta oss med PEFC-certifieringen - dess syfte, verksamhet i Finland och internationellt, och vi kommer att börja bekanta oss med PEFC-systemet, verksamhet inom skogscertifiering och spårning av virkes ursprung.

Det här avsnittet svarar på frågorna:

  • Vad är PEFC-systemet?
  • Vad är syftet med PEFC-certifiering?
  • Vad betyder skogscertifiering?
  • Vad innebär spårning av träs ursprung?
  • Hur identifierar man en certifierad träprodukt?
  • Hur omfattande är PEFC-systemet internationellt?

Gå efter det för att se hur skogscertifiering fungerar i Finland i avsnittet Certifiering.

Introduktion till PEFC-certifiering