Organisering och genomförande av certifieringen

Organisering och genomförande av certifieringen

Standarden för skötsel och användning av skog (PEFC FI 1002) innehåller förutom de krav som gäller skogs- och naturvård också krav som granskas inom den regionala gruppcertifieringen utgående från FHS:s datainsamling.   

Dessa krav gäller bland annat utveckling av kunnande och kvalitet samt främjande av skolning och rådgivning. De organisationer som deltar i certifieringen skall se till att kraven uppfylls. Inom den regionala gruppcertifieringen har organisationer i allmänhet en person som ansvarar för certifieringen, till exempel en skogsbruksplanerare eller en regionchef, som svarar för genomförandet och datainsamlingen inom den egna organisationen för leverans till FHS. 

Utöver detta granskas en del av kraven, såsom skogarnas kolbindning och antalet hyggesbränningar, på regionnivå. Granskning på regionnivå innebär att data samlas in vid FHS:s datainsamling från andra datakällor förutom från de organisationer som förbundit sig till certifieringen. Granskning av efterlevnaden ac kraven med hjälp av datainsamling är en kostnadseffektiv metod vid genomförandet av den regionala gruppcertifieringen. 

I det här avsnittet finns svar på följande frågor:  

  • Hur organiseras certifieringen i Finland?
  • Vilka krav ställs på innehavaren av certifikatet? 
  • Vad ansvar de som deltar i certifieringen för i organiseringen av certifieringen? 
  • Vilka andra krav förutom de som gäller skogs- och naturvård gäller dem som deltar i certifieringen?
  • Vilka PEFC-krav gäller skogsbruket i norra Finland?
  • Hur skall man främja skolning och rådgivning enligt PEFC-kraven? 
  • Hur säkerställer man kvaliteten hos skogsvårdsåtgärder och de yrkesverksammas kunnande med hjälp av certifieringen?