Krav per målgrupp

I följande avsnitt hittar du PEFC-kraven uppdelade på olika målgrupper; för alla verksamhetsutövare, skogsägare, skogsplanerare, företagare och anställda. Kontrollera enkelt vilka krav som gäller för vilken enhet från listan. Du kommer åt hela innehållet i kravet genom att klicka på kravet från målgruppssidorna.