Certifiering för företag eller företagare inom skogsbranschen

Certifiering för företag eller företagare inom skogsbranschen

Företag och företagare som erbjuder tjänster att utföras i PEFC-certifierade skogar skall anmäla sig för att delta i certifieringen. Ett företag eller en företagare som har anmält sig till gruppcertifieringen kan erbjuda sina tjänster i PEFC-certifierade skogar var som helst i landet. En anmälan till PEFC-certifieringen förpliktigar till att handla enligt kraven. 

Ett företag inom skogsbranschen skall anmäla sig till den regionala gruppcertifieringen för att utföra åtgärder i certifierad skog.

Företag och företagare kan anmäla sig på två sätt till den regionala gruppcertifieringen:

1. Företagen och företagarna anmäler sig via företagarorganisationer som verkar inom branscher som hör till skogsbruket eller  

2. Genom att anmäla sig direkt till Föreningen för Hållbart skogsbruk, som administrerar de regionala gruppcertifikaten. 

Följande organisationer är godkända som leverantörer av uppgifter om anmälningar: 

Hör ett visst företag eller en viss företagare till PEFC-gruppcertifieringen? Det kan man kontrollera i PEFC-företagarregistret.

Begrepp

PEFC-certifieringen: PEFC-certifieringen är ett frivilligt system för att främja ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. En grundprincip inom certifiering är en kontinuerlig förbättring av verksamheten.