Videon

Videon

Lär dig mer om webbplatsens ämnen med hjälp av videor. Du hittar alla webbplatsens instruktionsvideor nedan.

Naturvårdsträd

I den här videon får vi lära känna PEFC-kravet relaterat till naturvårdsträd och varför det är viktigt att lämna naturvårdsträd. Videon är textad. Längd 6 min 58 sek.

Lämnande av snår och trädslagsblandning

Videon svarar på varför och var man ska lämna snår och trädslagsblandning. Videon är textad. Videolängd 2 min 54 sek. 

Vård av torvmarksskogar

Den här videon introducerar dig till vård av torvmarksskogar och de relaterade PEFC-kraven. Videon är textad. Videolängd 8 min 59 sek.

Skyddszoner mot vattendrag och småvatten

Videon introducerar PEFC-kraven relaterade till skyddszoner mot vattendrag och smävatten. Videon förklarar varför det är viktigt att lämna buffertremsor och hur de skyddar vattendrag. Videon är textad. Videolängd 9 min 40 sek.

Skogscentralen: Trumbarriärer borttagna - Inventering av vandringshinder (på finska)

Skogscentralen Rumpuesteet pois -projektet: Inventeringen av vandringshinder-video kan du lära dig om vandringshinderinventeringen av vägtrummor och möjligheterna att reparera vandringshinder. Videon visar hur man gör en inventering av vandringshinder i terrängen. Dessutom berättar videon om möjligheterna att reparera en blockerad trumma. Inventeringen görs på vandringshinderinventeringsformuläret enligt fyllningsanvisningarna. Videon är textad på finska. Längd 13 min 17 sek.

Värdefulla livsmiljöer

Videon introducerar innehållet i krav 8.11 Särdrag hos värdefulla livsmiljöer bevaras av PEFC-certifieringen. Videon är textad. Videolängd 5 min 12 sek.

Vad händer under en auditeringsdag (på finska)

Följ med hur en auditeringsdag förlöper med guidning av skogsfackmän med hjälp av videon nedan. I videon får du svar på till exempel vad som händer under en auditeringsdag, hur en organisation kan förbereda sig för en auditeringsdag och hur man kan skaffa sig den kompetens som krävs av en auditerare.  Videolängd 4 min 19 sek.