Työntekijä

Työntekijä

Työntekijällä tarkoitetaan esimerkiksi metsäkoneen kuljettajia, kaivinkoneenkuljettajia ja metsureja.

Sertifiointiin sitoutuneet metsätyöntekijän on noudatettava kaikkia toimijoita koskevia PEFC-vaatimuksia. 

Näiden lisäksi työntekijän on hyvä huomioida että seuraavat PEFC-vaatimukset täyttyvät: