7.2 Arbetstagarna ska ha god kompetens

7.2 Arbetstagarna ska ha god kompetens

7.2.1 Arbetstagarna ska ha tillräckligt god yrkeskompetens.

Indikatorer

Arbets- och entreprenadgivaren (27) kan visa att den har försäkrat sig om att de som utför arbetet har tillräckligt god kompetens för varje arbetsuppgift som ingår i arbetet. Arbetsgivaren kan visa att den ser till att yrkeskompetensen (28) upprätthålls och att behövlig utveckling sker medan anställningsförhållandet varar.

Definitioner

(27) Med arbets- och entreprenadgivare avses, beroende på fallet, en arbetsgivare som är registrerad i arbetsgivarregistret, drivningstraktsinnehavaren eller en underentreprenörs entreprenadgivare. Uppgifter om sådana arbetsgivare som är registrerade i arbetsgivarregistret fås från Företags- och organisationsdatasystemet (FODS). 28) Yrkeskompetens kan fås via yrkesutbildning eller arbetserfarenhet.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Säkerställande av kvalitet och kunnande