8.7 Vid skogsförnyelse används trädslag som hör till de naturliga arterna I Finland

8.7 Vid skogsförnyelse används trädslag som hör till de naturliga arterna I Finland

8.7.1 Vid skogsförnyelse används trädslag (54) som hör till de naturliga arterna i Finland, förutom i specialfall (55).

Indikatorer

Det har årligen gjorts ett sammandrag av arealen skogsförnyelse med trädslag som inte hör till de naturliga arterna i Finland.

Definitioner 

(54) Den sibiriska lärken jämställs med trädslag som hör till de naturliga arterna i Finland.

(55) Specialfall är bl.a. anläggande av trädbestånd i parker och tätorter, julgransodling och produktion av pyntegrönt, trädbestånd och träd som planterats med tanke på landskapsvård eller för att bevara en kulturmiljö samt odling av hybridasp.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Förnyelse av skog