8.15 Genmodifierat skogsodlingsmaterial används inte

8.15 Genmodifierat skogsodlingsmaterial används inte

8.15.1 Inom skogsodlingen används inte genmodifierat skogsodlingsmaterial och inte heller något annat skogsodlingsmaterial som inte har godkänts av myndigheterna (77). 

Indikatorer

Genmodifierat skogsodlingsmaterial har enligt uppgifterna hos de myndigheter som utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002) inte använts inom skogsodling.

Definitioner

(77) Livsmedelsverket är den myndighet som svarar för tillsynen över handeln med skogsodlingsmaterial och godkännandet av skogsodlingsmaterial i Finland.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Förnyelse av skog