Bekanta dig med PEFC-certifieringen

Börja här med dina PEFC-studier

Lär dig först vad PEFC är och hur PEFC-systemet fungerar i Finland och internationellt i avsnittet ”Vad är PEFC?”. I inledningsavsnittet bekantar du dig också med ursprungscertifiering av virke (Chain of Custody) och användandet av PEFC-varumärken i träbaserade produkter.  

Efter det kan du gå vidare till avsnittet ”Certifiering”, där vi fördjupar oss i utförandet av skogscertifieringen i Finland, i uppgörandet av standarder och i hur man utvärderar och övervakar utförandet av certifieringen. När du har gått igenom det inledande avsnittet kan du gå vidare till avsnittet ”Lär dig om skogscertifieringens krav”, där vi fördjupar oss i efterlevnaden av skogscertifieringens krav i skogs- och naturvården samt i ansvarsområdena hos certifikatets innehavare och hos dem som deltar i certifieringen.  

Vad är PEFC?

Vad är PEFC?

Bekanta dig först med vad PEFC är och vad avsikten är med PEFC. I avsnittet kan du bekanta dig med PEFC på det internationella planet och lär du dig om ursrpungscertifiering av virke, Chain of Custodysta.

Read more

Certifiering

Certifiering

Vad betyder skogscertifiering egentligen? Hur kan man delta i certifieringen och hur gör man upp PEFC-kraven? Här hittar du svar på bland annat dessa frågor.

Read more