Lär dig om skogscertifieringens krav

Lär dig om skogscertifieringens krav

I det här avsnittet kan du bekanta dig med kraven i PEFC FI 1002:2022. Bekanta dig ändå först av allt med organisering och genomförande av skogscertifieringen. Efter detta kan du bekanta dig med PEFC-krav som är mätbara på regional nivå, särdrag hos skogsbruket i norra Finland, kraven på främjande av skolning och rådgivning samt kraven på säkerställande av kvalitet och kunnande. 

Efter det kan du bekanta dig med genomförandet av skogs- och naturvården. Detta delområde är ytterst viktigt för alla dem som utför åtgärder i skogen. Det är viktigt för varje arbetstagare att bekanta sig med krav som gäller arbetstagaren och arbetsgivaren och krav som skall beaktas vid alla skogsvårdsåtgärder.  Därefter kan du bekanta dig arbetsslagsvis med de krav som skall följas. Mest lär du dig genom att bekanta dig med vartenda arbetsslag. I det här avsnittet hittar du också begrepp, som hjälper dig att studera ämnesområdena inom skogscertifieringen. Öppna begreppen i en bredvidliggande flik och kontrollera besvärliga begrepp smidigt medan du studerar. 

I det här avsnittet hittar du också avsnittet ”testa dina kunskaper”, där du kan testa ditt certifieringskunnande med hjälp av olika tester. Öva dig så ofta du vill!