Arbetstagare

Med anställd menas till exempel skogsmaskinsförare, grävmaskinsförare och skogshuggare.

Skogsarbetare som har åtagit sig att certifiera måste uppfylla PEFC-kraven för alla operatörer.

Utöver dessa bör den anställde notera att följande PEFC-krav är uppfyllda: