8.8 Skogarna nedskräpas inte vid skogsbruksåtgärder

8.8 Skogarna nedskräpas inte vid skogsbruksåtgärder

8.8.1 Det lämnas inte kvar plast- och metallavfall eller farligt avfall (56) i skogarna vid skogsbruksåtgärder.

Indikatorer 

I samband med granskningar i terrängen har det inte noterats att det skulle ha skett nedskräpning i samband med skogsbruksåtgärder.

 (ary) De allmänna direktiven hos skogsorganisationerna (7) och de organisationer som ordnar plockning av naturprodukter innehåller anvisningar om korrekt hantering av avfall. 

Definitioner 

(56) Med farligt avfall avses sådant avfall som nämns i bilaga 4 till statsrådets förordning om avfall (179/2012).